Te reo scripts - hr 001 of 744 - trainer

From Me Pare Whanau
Jump to: navigation, search

analysis of learnable words - hour 001 of 744


some diphthongs - he pūrua [e ono = 6]

a … ā … au e … ē … ea o … ō … oa
i … ī … ia u … ū … ui u … ū … ua


some interjections - he aruaru [e ono = 6]

also - ano also - ano hoki hey - ei
now then - na


some affirmations - he kupu tautoko [e ono = 18]

that's good - ka pai
too much - tino pai kē this is so cool - tāu ke nei you don't say - e kī


some commands - he tono [e ono = 6]

let me check - me whakarite au let me look - me titiro au let me think - me whakaaro au
wait - taihoa


hi frequency words - he kupu marea [wha tekau mā rua = 42]

te ia tonu
i kei
ki kia ā
ka tēnei
e kua koe
ngā rātou
o nei au
a haere ai
he hoki
ko tētahi roto
ana anō ake
atu mahi tino
me mea ahau
mai hei noa


unique words - he kupu matua [103]

a ā āe
aha āmiorangi āna
ānana ano anō
ātaahua au e
ē ea ehara
ei ērā hau
he hika hoa
hoki huinga i
ī ia ingoa
ka kare ke
ki
kia kīia ko
kohu koinā māhutonga
mai mara marama
mārikia matariki matawhero
me mea meremere
mīharo
nei ngā o
ō oa ōku
ora pai papatuanuku
pātai tahatū
tāku tama-nui-te-rā tāu
te tēnā tēnei
tērā tika tino
tukuna u ū
ua uenku whakaaro
whakarite whetū whetūao