Living World - Reptiles

From Me Pare Whanau
Jump to: navigation, search

about te reo

  • te reo is one of the official languages of new zealand
  • ncea = national certificate in educational achievement (new zealand)
  • nzqa = new zealand qualification authority
  • level 1 = year 10 (circa 15 yr old learners)
  • level 2 = year 11 (circa 16 yr old learners)
  • level 3 = year 11 (circa 17 yr old learners)
  • for details on te reo maori ncea achievement standards [goto nzqa.govt.nz]


te reo reptiles (12 sets of 12 terms)

id_no te reo english set_no
1 ngārara reptiles 1
2 arikeita alligator 1
3 hone whenua tortoise 1
4 honu turtle 1
5 honu wai sea turtle 1
6 karakotaera crocodile 1
7 kopara cobra 1
8 kumi ihupoto alligator 1
9 kumi taratara alligator 1
10 moko kākāriki green lizard 1
11 moko pāpā brown gecko 1
12 mokomoko salamander 1
13 nākahi snake 2
14 nākahi rarī rattlesnake 2
15 neke snake 2
16 ngaratimo scorpion 2
17 pepeketua frog 2
18 punua pepeketua tadpole 2
19 ruatara iguana 2
20 teretere brown gecko 2
21 tuatara 2
22 2
23 2
24 2
25 3
26 3
27 3
28 3
29 3
30 3
31 3
32 3
33 3
34 3
35 3
36 3
37 4
38 4
39 4
40 4
41 4
42 4
43 4
44 4
45 4
46 4
47 4
48 4
49 5
50 5
51 5
52 5
53 5
54 5
55 5
56 5
57 5
58 5
59 5
60 5
61 6
62 6
63 6
64 6
65 6
66 6
67 6
68 6
69 6
70 6
71 6
72 6
73 7
74 7
75 7
76 7
77 7
78 7
79 7
80 7
81 7
82 7
83 7
84 7
85 8
86 8
87 8
88 8
89 8
90 8
91 8
92 8
93 8
94 8
95 8
96 8
97 9
98 9
99 9
100 9
101 9
102 9
103 9
104 9
105 9
106 9
107 9
108 9
109 10
110 10
111 10
112 10
113 10
114 10
115 10
116 10
117 10
118 10
119 10
120 10
121 11
122 11
123 11
124 11
125 11
126 11
127 11
128 11
129 11
130 11
131 11
132 11
133 12
134 12
135 12
136 12
137 12
138 12
139 12
140 12
141 12
142 12
143 12
144 12