Essential - High Frequency

From Me Pare Whanau
Jump to: navigation, search

about te reo

  • te reo is one of the official languages of new zealand
  • ncea = national certificate in educational achievement (new zealand)
  • nzqa = new zealand qualification authority
  • level 1 = year 10 (circa 15 yr old learners)
  • level 2 = year 11 (circa 16 yr old learners)
  • level 3 = year 11 (circa 17 yr old learners)
  • for details on te reo maori ncea achievement standards [goto nzqa.govt.nz]


te reo essential high frequency (600 terms | 50 sets of 12 terms)

id_no te reo english set_no
1 te the 1
2 i particle, used to indicate past time 1
3 e particle, used before short names 1
4 ngā particle, plural of the 1
5 ki particle 1
6 he a, some 1
7 o your, one person 1
8 a particle 1
9 ka particle, used before a verb 1
10 ia he, she, him, her 1
11 ana his, her, plural form of tana, 1
12 ko particle 1
13 mo for, unrealised, ō category 2
14 kei various uses, meanings, eg: 2
15 rātau they, them, three or more people 2
16 atu away from current orientation 2
17 mātau we, us (3+, excl addressee) 2
18 mai towards the speaker in space 2
19 kia various uses, meanings 2
20 tana his / her, neutral, singular 2
21 koe you, one person 2
22 engari but, on the other hand, rather 2
23 ētahi some, other 2
24 your, neutral, one person, singular 2
25 na verbal particle; completed action 3
26 kua various meanings, uses 3
27 me particle 3
28 haere go, come 3
29 mahi to do, work, make 3
30 ahau i, me 3
31 tōna his / her, ō category possession 3
32 kaore negative used for verb sentences 3
33 au i, me 3
34 hai particle, as for hei (variant of hei) 3
35 hei particle 3
36 ai verbal particle 3
37 tēnei this, by speaker 4
38 roto in 4
39 tonu still 4
40 runga on 4
41 tino very 4
42 tangata person 4
43 taku my, neutral, singular 4
44 tātau we, us, inclusive, 3+people 4
45 anō various meanings 4
46 ma various uses and meanings 4
47 whare house, building 4
48 various meanings 4
49 nei here, by speaker 5
50 pai good 5
51 nui big, great, many 5
52 katoa all 5
53 tētahi a, one specific thing 5
54 whenua land 5
55 kore zero, nothing 5
56 place, space, area 5
57 noa various meanings 5
58 ake various uses and meanings 5
59 tau year, number 5
60 kōrero to talk, speak 5
61 tērā that, yonder 6
62 ērā those, over there; plural of tērā 6
63 whakaaro to think; thought 6
64 mua front, before 6
65 ētahi some; plural of tētahi 6
66 taea to be able, to be achieved 6
67 ōna his / her, plural, ō category 6
68 mau to take, bring 6
69 rawa various meanings, eg quite, very 6
70 wai who? 6
71 tamariki children (plural form of tamaiti) 6
72 no various meanings: from, of 6
73 whai to follow, to chase 7
74 ta ā category possession 7
75 iwi tribe 7
76 mea thing 7
77 noho sit 7
78 iho downwards 7
79 rua two 7
80 tikanga custom, habit, agreed way 7
81 āhua shape, form, appearance 7
82 maori normal, ordinary, fresh (of water) 7
83 rākau tree; timber 7
84 taua that, previously mentioned (singular) 7
85 muri behind, after 8
86 hoki to go back, return 8
87 kaua negative word, do not 8
88 moni money 8
89 kaupapa topic, theme 8
90 tāngata people (plural of tangata) 8
91 tōku my, ō category possession, singular 8
92 maha many 8
93 rāua they, them, two people 8
94 ā various meanings, eg: and 8
95 kāinga home 8
96 hui meeting 8
97 tamaiti child 9
98 already, instead 9
99 hou new 9
100 puta to appear, to come out 9
101 take reason, cause, origin 9
102 taha side, edge, margin 9
103 utu cost, price; to pay for 9
104 mate to be sick, ill, dead 9
105 hiahia to want 9
106 kotahi one 9
107 kura school 9
108 matua parent, father 9
109 wāhi place, locality 10
110 whānau family 10
111 aha what? 10
112 ngākau heart 10
113 pukapuka book 10
114 tekau ten 10
115 engari but, on the contrary 10
116 moana sea 10
117 tae to reach, arrive 10
118 hua fruit 10
119 waka canoe 10
120 hoa friend 10
121 kitea kite + passive suffix -a 11
122 reo language, voice 11
123 toa shop 11
124 taonga prized possession, treasure 11
125 aku my, mine, plural form of taku 11
126 hunga group of people 11
127 māua we, us 2 excl addressee 11
128 roa long 11
129 kite to see 11
130 night 11
131 tēnā this, that, by the listener 11
132 tika to be right, correct, straight, in order 11
133 kaha strong, able 12
134 rōpū group 12
135 tauira student 12
136 hōiho horse 12
137 mōhio to know 12
138 to stand 12
139 ēnei these, near me; plural of tēnei 12
140 ināianei now 12
141 rau hundred 12
142 wahine woman, wife 12
143 hoariri enemy 12
144 kātahi then 12
145 to touch, to affect 13
146 ahakoa although 13
147 hau wind, air, breath 13
148 mana prestige, authority 13
149 nāna by him / her, belonging to him / her 13
150 ara path 13
151 ingoa name 13
152 kotahi 13
153 ahakoa 13
154 tāngata 13
155 momo 13
156 pātai 13
157 pēnei 14
158 kitea 14
159 pērā 14
160 huri 14
161 14
162 papa 14
163 rite 14
164 tere 14
165 tīmata 14
166 waiata 14
167 kaupapa 14
168 mere 14
169 ora 15
170 rongo 15
171 tata 15
172 tākaro 15
173 tohu 15
174 taonga 15
175 hiahia 15
176 hanga 15
177 tama 15
178 hau 15
179 āta 15
180 matua 15
181 tikanga 16
182 mate 16
183 mutu 16
184 whakaahua 16
185 whakautu 16
186 mehemea 16
187 tangi 16
188 awa 16
189 pēhea 16
190 ringa 16
191 waho 16
192 toru 16
193 ika 17
194 rau 17
195 konei 17
196 moe 17
197 ōku 17
198 tāna 17
199 pou 17
200 tuna 17
201 anake 17
202 heke 17
203 tahi 17
204 kākahu 17
205 wāhanga 18
206 pakeke 18
207 āe 18
208 āwhina 18
209 kaua 18
210 rangatira 18
211 whakataetae 18
212 karanga 18
213 iti 18
214 pukapuka 18
215 maha 18
216 kuia 18
217 pango 19
218 ērā 19
219 aua 19
220 take 19
221 tāne 19
222 hea 19
223 i nāianei (written as ināianei in older texts) 19
224 hou 19
225 ehara 19
226 tinana 19
227 ahi 19
228 oma 19
229 rōpū 20
230 marama 20
231 heoi 20
232 Ngāti 20
233 wahine 20
234 huarahi 20
235 hia 20
236 āhuatanga 20
237 kau 20
238 mihi 20
239 ngaro 20
240 aku 20
241 pouaka 21
242 auē 21
243 kōrua 21
244 tuarua 21
245 aroha 21
246 uru 21
247 anei 21
248 waewae 21
249 hua 21
250 rārangi 21
251 rerekē 21
252 maunga 21
253 tāua 22
254 piki 22
255 tauira 22
256 rima 22
257 whaea 22
258 whakaatu 22
259 āna 22
260 whā 22
261 mātua 22
262 tuhi 22
263 kīia 22
264 tuku 22
265 pepa 23
266 23
267 kete 23
268 moko 23
269 toi 23
270 kāhore 23
271 hāora 23
272 Pākehā 23
273 tipu 23
274 māku 23
275 ata 23
276 mutunga 23
277 whatu 24
278 huia 24
279 pīrangi 24
280 waea 24
281 whakamārama 24
282 tīma 24
283 waenganui 24
284 tiaki 24
285 oti 24
286 rūma 24
287 mana 24
288 taki 24
289 ara 25
290 hunga 25
291 motokā 25
292 rahi 25
293 tōu 25
294 tawhiti 25
295 tāku 25
296 ako 25
297 riro 25
298 kurī 25
299 wera 25
300 mēnā 25
301 koia 26
302 ngahere 26
303 tiro 26
304 ātaahua 26
305 kararehe 26
306 mīharo 26
307 motu 26
308 nuinga 26
309 reka 26
310 tai 26
311 eke 26
312 kanohi 26
313 taka 27
314 whakahoki 27
315 tatari 27
316 kata 27
317 toka 27
318 kino 27
319 whakarongo 27
320 kōtiro 27
321 koroua 27
322 mātauranga 27
323 puku 27
324 tiki 27
325 hui 28
326 ono 28
327 tamaiti 28
328 mataku 28
329 otirā 28
330 takoto 28
331 koro 28
332 moni 28
333 28
334 mīhini 28
335 hoatu 28
336 mahia 28
337 paku 29
338 nāna 29
339 hāereere 29
340 hoko 29
341 mārama 29
342 mahana 29
343 waru 29
344 29
345 marae 29
346 tatau 29
347 tuhia 29
348 hangaia 29
349 horoi 30
350 kiri 30
351 rawe 30
352 waiho 30
353 kēmu 30
354 taniwha 30
355 kōhanga 30
356 hīkoi 30
357 tukuna 30
358 kapa 30
359 whānui 30
360 tūturu 30
361 haka 31
362 31
363 koinei 31
364 uaua 31
365 whakaae 31
366 utu 31
367 kimi 31
368 inā 31
369 hopu 31
370 kawe 31
371 whetū 31
372 māna 31
373 tua 32
374 rangatahi 32
375 wāhine 32
376 mokopuna 32
377 pau 32
378 32
379 pupuri 32
380 taumaha 32
381 tipuna 32
382 koa 32
383 haerenga 32
384 whakahaere 32
385 mata 33
386 oho 33
387 kāti 33
388 kaitā 33
389 pae 33
390 putanga 33
391 karaka 33
392 tāu 33
393 upoko 33
394 tīpuna 33
395 pānui 33
396 patu 33
397 wiki 34
398 rohe 34
399 kanikani 34
400 kaukau 34
401 whero 34
402 ngākau 34
403 ngāwari 34
404 peke 34
405 hine 34
406 waha 34
407 oranga 34
408 tohutohu 34
409 wehi 35
410 karu 35
411 taputapu 35
412 whiwhi 35
413 pēke 35
414 taenga 35
415 whiti 35
416 mātakitaki 35
417 whakamahi 35
418 tango 35
419 whakaata 35
420 35
421 raruraru 36
422 tonga 36
423 miraka 36
424 moenga 36
425 tautoko 36
426 whawhai 36
427 tirohia 36
428 whakamahia 36
429 ahu 36
430 māhanga 36
431 ngaru 36
432 poto 36
433 nāianei 37
434 manawa 37
435 ture 37
436 matau 37
437 mura 37
438 iwa 37
439 ōu 37
440 pōtae 37
441 teitei 37
442 atua 37
443 tokorua 37
444 nama 37
445 poaka 38
446 tini 38
447 tohunga 38
448 waimarie 38
449 kiwi 38
450 38
451 kuhu 38
452 whea 38
453 neke 38
454 tangohia 38
455 mano 38
456 hōiho 38
457 taringa 39
458 hiko 39
459 rorohiko 39
460 tapu 39
461 ōrite 39
462 whāngai 39
463 hika 39
464 ina 39
465 tūpato 39
466 huna 39
467 kaitiaki 39
468 kui 39
469 hinga 40
470 tūtaki 40
471 aho 40
472 ākonga 40
473 hiki 40
474 pēpi 40
475 takiwā 40
476 toroa 40
477 hari 40
478 kōkā 40
479 mahara 40
480 pēnā 40
481 whārangi 41
482 āu 41
483 kaiako 41
484 piri 41
485 uri 41
486 mamae 41
487 kaimahi 41
488 māhunga 41
489 wawata 41
490 hēki 41
491 moemoeā 41
492 pōro 41
493 rapu 42
494 wānanga 42
495 kainga 42
496 ngutu 42
497 hinengaro 42
498 whitu 42
499 42
500 kaumātua 42
501 māu 42
502 moutere 42
503 tāone 42
504 karakia 42
505 mōkai 43
506 pakanga 43
507 rīwai 43
508 43
509 hinu 43
510 pōuri 43
511 ahiahi 43
512 haruru 43
513 kāo 43
514 kapu 43
515 poti 43
516 wareware 43
517 whakarite 44
518 anga 44
519 kāri 44
520 rino 44
521 tono 44
522 whakawhiti 44
523 tēhea 44
524 tētehi 44
525 hākinakina 44
526 mahue 44
527 maumahara 44
528 taura 44
529 āhei 45
530 kaipuke 45
531 ohorere 45
532 parāoa 45
533 peka 45
534 puare 45
535 puke 45
536 kōhatu 45
537 tahuri 45
538 tuatoru 45
539 wairua 45
540 wehe 45
541 mōna 46
542 whakamātau 46
543 whakamutunga 46
544 whakapono 46
545 inu 46
546 tēpu 46
547 tiriti 46
548 huruhuru 46
549 one 46
550 kahurangi 46
551 mahere 46
552 makawe 46
553 rama 47
554 roimata 47
555 whakatau 47
556 kauwhata 47
557 niho 47
558 nunui 47
559 paepae 47
560 rongonui 47
561 wātea 47
562 ārai 47
563 pounamu 47
564 ringaringa 47
565 haramai (haere mai) 48
566 mauria 48
567 taraka 48
568 oneone 48
569 taumata 48
570 hoariri 48
571 hokinga 48
572 kitenga 48
573 puna 48
574 tirotiro 48
575 whakamuri 48
576 whakatipu 48
577 āku 49
578 hoe 49
579 karani 49
580 nuku 49
581 poi 49
582 whakaari 49
583 tūranga 49
584 uta 49
585 pirihimana 49
586 punua 49
587 pupuhi 49
588 pakaru 49
589 anā 50
590 aro 50
591 kiore 50
592 makariri 50
593 whakararo 50
594 āpōpō 50
595 nāku 50
596 painga 50
597 pūtaiao 50
598 ua 50
599 whakangahau 50
600 māharahara 50