Curriculum - Sociology - Tikanga a-iwi

From Me Pare Whanau
Jump to: navigation, search

about te reo

  • te reo is one of the official languages of new zealand
  • ncea = national certificate in educational achievement (new zealand)
  • nzqa = new zealand qualification authority
  • level 1 = year 10 (circa 15 yr old learners)
  • level 2 = year 11 (circa 16 yr old learners)
  • level 3 = year 11 (circa 17 yr old learners)
  • for details on te reo maori ncea achievement standards [goto nzqa.govt.nz]


te reo curriculum sociology (48 sets of 12 terms)

id_no te reo english set_no
1 mātauranga tangata social sciences set
2 āhuatanga ahurea cultural feature 1
3 āhuatanga māori natural feature 1
4 āhuatanga tūturu natural feature 1
5 āhukahuka(tia) recognise 1
6 ahurea culture 1
7 ahurea culture 1
8 ahurei unique 1
9 āinga force (e.g. historical) 1
10 āinga pāpori social force 1
11 ākinga = āinga forces (historical) 1
12 anga pakihi business infrastructures 1
13 anga pāpori social structure 1
14 apo i ngā tohu ahurea exploitation of cultural icons 2
15 ariā ideas, theories, notions 2
16 ariā matua key ideas 2
17 ariā ohaoha economic ideologies 2
18 ariā tōrangapū political ideologies 2
19 aromatawai ā hoa peer assessment 2
20 aromatawai ā kōeke summative assessment 2
21 aromatawai ōkawa formal assessment 2
22 aromatawai ōpaki informal assessment 2
23 aromatawai whaiaro self-assessment 2
24 aromatawai whakawhanake formative assessment 2
25 arotahi focus 2
26 ataata pouaka whakaata television images 3
27 ataata taurite a stereotype 3
28 auahatanga creativity 3
29 aukati constraint 3
30 aukatinga discrimination 3
31 aukatinga tauhokohoko trade embargoes 3
32 e whai tikanga ana ki … having significance for … 3
33 haepapa responsible, responsibility 3
34 haere kōtui interrelated 3
35 hanganga structure 3
36 hanganga uku Lapita Lapita pottery 3
37 hangarau whakawhitinga communications technology 3
38 hapori community 4
39 hapori whānui wider community 4
40 haumaru ahurea cultural safety 4
41 haumarutanga safety 4
42 haurongo biography 4
43 hinonga enterprise 4
44 hinonga kāwanatanga state-owned enterprise 4
45 hīraunga solution 4
46 hīraurau hopanga auaha creative problem-solving 4
47 hītori history 4
48 hoko whakarara mai parallel importing 4
49 hokonga me ngā ratonga goods and services 4
50 hononga relationship 5
51 horanga coverage 5
52 horopaki context 5
53 Huakitanga Haeata Dawn Raids 5
54 huatau concept 5
55 huihuinga motuhake special occasion 5
56 huringa o te wā over time 5
57 i roto i te huringa o te wā through time 5
58 i roto o te wā over time 5
59 ia o te ao o nāianei current global trends 5
60 ira tangata gender 5
61 iwi matua dominant group 5
62 iwi taketake indigenous 6
63 kai rererere long jump 6
64 kaiārahi leader 6
65 kaiarataki leader 6
66 kaihanga auaha innovators 6
67 kaihanga taonga hou inventors 6
68 kaikōkiri mana hapori socialist 6
69 kaimātai whaipara tangata archaeologist 6
70 kāinga nohoanga households 6
71 kaingākautanga interests 6
72 kaitātai arowhenua geologist 6
73 kaitīmatanga pioneers 6
74 kaitorotoro explorers 7
75 kaituhi pūrākau novelists 7
76 kaiwaihanga motuhenga documentary makers 7
77 kaiwhai pūtea capitalist 7
78 kaiwhakanao producers 7
79 kaiwhakapeto consumer 7
80 kaiwhakatere navigators 7
81 Kamupene o Niu Tīreni New Zealand Company 7
82 kapinga pāpāho media coverage 7
83 kaporeihana whenua land incorporations 7
84 karangatanga iwi nationality 7
85 karetao jumping jack 7
86 kari koura gold-mining 8
87 kaunihera ā kura school council 8
88 kaunihera ā rohe local body council 8
89 kaupapa whakatairanga promotional campaigns 8
90 kaupare(tia) to resist 8
91 kirirarau(tanga) citizen(ship) 8
92 kitenga findings 8
93 Komihana o te Pono me te Whakahoanga o Awherika ki te Tonga South African Truth and Reconciliation Commission 8
94 kōrahi scale 8
95 kore mana powerlessness 8
96 kore whakahāwea iwi non-racism 8
97 korekore scarcity 8
98 kōrero tuku iho (ā waha) oral tradition, oral history 9
99 kōtuitui to integrate 9
100 kōwhiringa option, choice 9
101 kuhunga movement 9
102 kuhunga kaimahi worker movements 9
103 kuhunga motika ā iwi o Amerika civil rights movements 9
104 kuhunga motika iwi taketake indigenous rights movements 9
105 kuhunga ngākau atawhainga humanitarian movements 9
106 kuhunga pahoro revolutionary movements 9
107 kuhunga pāpori social movements 9
108 kuhunga tautohe i runga i te rangimarie passive resistance movement 9
109 kuhunga tikanga ā iwi civil rights movements 9
110 kura winwini string games 10
111 mahi ngātahi working cooperatively 10
112 mahi rehe commerce 10
113 mahi ringaringa hand game 10
114 mahi rite tonu te mahia habitual activities 10
115 mahinga ahurea cultural practices 10
116 mahinga ohaoha economic activities 10
117 mahinga ohaoha ā iwi iwi economic development 10
118 mahinga pāpori social action 10
119 māhora(tia) spread 10
120 mākete ohaoha wātea free market economy 10
121 mākete puruhi fleamarket 10
122 mana power, status 11
123 mana ohaoha economic status 11
124 mana pāpori social status 11
125 mana pōti wāhine womens’ suffrage 11
126 mana whakairo hinengaro intellectual property rights 11
127 manako manapori democratic ideals 11
128 manapori democracy 11
129 manapori kāwanatanga parliamentary democracy 11
130 Manatū Tāone urban authority 11
131 manu taratahi kite 11
132 mānukanuka tension 11
133 māori natural 11
134 māramatanga understanding 12
135 mātāpuna source 12
136 mātāpuna mōhiohio information source 12
137 mātātaki challenge 12
138 matatū endure 12
139 mātauranga ā rohe local knowledge 12
140 mātauranga ahurea cultural knowledge 12
141 mātauranga pāpori sociology 12
142 mātauranga tangata social sciences 12
143 mātauranga tikanga anthropology 12
144 mātauranga tōrangapū political science 12
145 matawaenga dilemma 12
146 matawaka(tanga) ethnic (ethnicity) 13
147 matawhenua geography 13
148 matea need 13
149 matea kikokiko physical need 13
150 matea ngakau emotional need 13
151 matea ngākau emotional need 13
152 matea pāpori social need 13
153 matea wairua spiritual need 13
154 meka fact 13
155 mīhana hāhi mission station 13
156 moari swing 13
157 mōhiohio information 13
158 mōhiohio pono factual information 14
159 mōhiotanga knowledge 14
160 mohoaotanga isolation 14
161 mōmōhanga scarce 14
162 mōrearea crisis 14
163 mōrearea(tanga) crisis 14
164 motika rights 14
165 motika oranga subsistence rights 14
166 motika tangata human rights 14
167 motika whenua land rights 14
168 motunga quota 14
169 mū tōrere checkers 14
170 nekehanga ‘Pākehā Anake’ ‘Whites Only’ immigration 15
171 ngā hapori kē alternative communities 15
172 Ngā Hekenga Māori Māori Migrations (1820 – 1835) 15
173 ngā Māori noho tāone = Ngāti Tāone urban Māori 15
174 Ngā Pakanga Pū Musket Wars 15
175 ngā pure o te pakeke haere rites of passage 15
176 ngā pūtaketanga me ngā otinga causes and effects 15
177 Ngā Rōpū Tōrangapū Kākāriki Green Parties 15
178 Ngā rōpū tūao me ngā rōpū ehara nā te kāwana voluntary and non-governmental organisations 15
179 ngā take ā ao global issues 15
180 ngā take o te wā current events 15
181 Ngā Tekautanga Tenths 15
182 ngā tikanga o te wā trends over time 16
183 Ngā Whakatupuranga o Ahitereiria i Tāhaetia The Stolen Generations of Australia 16
184 ngahere tikitū rainforest 16
185 ngāherehere forestry 16
186 nohoanga reservations 16
187 nohonga tāone urban 16
188 ōhanga economics, economy 16
189 ohaoha economic 16
190 oranga life 16
191 ōritenga kore inequity 16
192 otinga outcome; effect 16
193 Pae Tukutuku o te Ao Whānui World Wide Web 16
194 paearu criteria 17
195 pāhekoheko interact 17
196 pāhekoheko(tanga) interact(ion) 17
197 pāhekohekotanga ahurea cultural interaction 17
198 pakihi business 17
199 pakihi haepapa pāpori socially responsible business 17
200 pakirehua inquiry 17
201 pakirehua pāpori social inquiry 17
202 pāmu hau wind farms 17
203 pānga effects, relationships 17
204 panoni change 17
205 panoni ahurea cultural changes 17
206 panoni ohaoha economic change 18
207 panoni pāpori social change 18
208 panoni taupori demographic change 18
209 panoni tōrangapū political change 18
210 panunu tī cabbage tree slide 18
211 papa hokohoko shopping malls 18
212 papa mānia plans 18
213 papa whenua national parks 18
214 pāpāho media 18
215 paparanga pāpori social class 18
216 papātanga impact 18
217 pāpātanga rate 18
218 papātanga o te tāmitanga impact of colonisation 19
219 pāpori social, socio 19
220 pārae kōhatu = papa kōhatu stonefield 19
221 parakino polluted 19
222 pararau dependence 19
223 parekura disaster 19
224 parekura taiao environmental disaster 19
225 Pāremata Kotahitanga o Ngā Iwi o te Ao United Nations 19
226 pārure overcome 19
227 patu iwitanga genocide 19
228 pau haeretanga depletion 19
229 pēhanga o roto internal pressures 19
230 pēhanga o waho external pressures 20
231 penapena manage (conserve) 20
232 pīrori tyre bowling 20
233 piu skipping 20
234 pokapū manene immigration centres 20
235 pokapū rauhītanga kaiwhakapeto consumer protection agency 20
236 pokapū tūao voluntary agencies 20
237 porihanga society 20
238 porihanga tangata = ao tangata human society 20
239 porotēteke handstand 20
240 pōtaka spinning top 20
241 pōtaka huhū humming top 20
242 pou discipline 21
243 poutoti stilts 21
244 pouturu stilts 21
245 puka whakaaetanga permit 21
246 pūkete record 21
247 puna pūngao rerekē alternative energy sources 21
248 pūnaha motunga quota systems 21
249 pūnaha ohaoha economic systems 21
250 pūnaha tōrangapū political systems 21
251 pūnaha tōrangapū rerekē contrasting political system 21
252 pūnaha whakapono belief systems 21
253 pupuri whenua land tenure 21
254 pūrākau o te hanganga creation myths 22
255 pūranga archive 22
256 pūranga kōrero archival source 22
257 pūtahitanga institution 22
258 pūtahitanga o te ao whānui international organisation 22
259 pūtake purpose 22
260 pūtake wā poto short- term cause 22
261 pūtake wā roa long-term cause 22
262 pūtaketanga cause 22
263 putanga ako learning outcome 22
264 putanga iho outcome 22
265 pūtere project 22
266 pūtere rōpū group project 23
267 rā whakamaumaharatanga anniversary 23
268 rakahinonga entrepreneur 23
269 rāngai sector 23
270 rangatira tonotonotanga dictatorship 23
271 rangatiratanga self-determination 23
272 ratonga service 23
273 ratonga pāpori social service 23
274 rauemi tūturu authentic resource 23
275 raupatutanga conquest 23
276 rawa resource 23
277 rawa ā motu national asset 23
278 rēhia games 24
279 rerekē o ngā tirohanga non-conformity 24
280 rerenga kētanga diversity 24
281 rerenga tangata refugee 24
282 riri conflict 24
283 ritenga rules 24
284 rōpū itinga minority group 24
285 rōpū tohetohe protest group 24
286 rōpū whai kaupapa interest group 24
287 rōpū whakaawe lobby groups 24
288 rōpū whakaawe kaupapa pressure group 24
289 rōpū whakahaere organisation 24
290 rōpū whakahaere ā ao international organisation 25
291 runaruna hobby 25
292 taiao ahurea cultural environment 25
293 taiao māori natural environment 25
294 taiao tāone urban environment 25
295 taiao tūturu natural environment 25
296 taiopenga kai food festival 25
297 tākari humming top 25
298 takatū adaption 25
299 Takawaenga Rāwhiti Middle East 25
300 take ohaoha economic issue 25
301 take taiao environmental issue 25
302 takitahi individual 26
303 takitahi individual 26
304 tāmitanga colonisation 26
305 tāpua significant 26
306 tātari mōhiohio analyse information 26
307 tātari pāpori i te pakihi social auditing of businesses 26
308 tataunga iwi population 26
309 Tataunga Toto Blood Quantum 26
310 tauhokohoko to barter 26
311 tauhokohoko trade, commerce 26
312 tauhokohokotanga ahurea commercialisation of culture 26
313 tauira ahurea cultural pattern 26
314 tauira mokowā spatial pattern 27
315 tauira tuturu natural pattern 27
316 Taumata o te Ao Earth Summit 27
317 taunaki reinforce 27
318 taunekeneke dynamic 27
319 taupatupatutanga conflict 27
320 taupiripiri four legged race 27
321 taupori demography, demographic, population 27
322 taupuhipuhi interdependent 27
323 taupuhipuhi(tanga) interdependent, interdependence 27
324 tautīnei uphold 27
325 tautohe(tia) contested 27
326 tautohu identify 28
327 tautuhi anō redefine 28
328 tauutuutu reciprocal 28
329 tauwhāinga contend 28
330 tāwhitanga o te papa ōhanga Māori suppression, destruction of Māori economic base 28
331 te aro hāngai ki ngā take ā ao facing global issues 28
332 te atawhai i a Papatūānuku conservation 28
333 te hōrapa o te whakanohoanga spread of settlement 28
334 te hunga kore whawhai i runga i te mātāpono conscientious objectors 28
335 Te Kaitiaki Mana Tangata Office of the Ombudsman 28
336 Te Kaupapa Raweke Ira Human Genome Diversity Project 28
337 te mahana ake o te ao global warming 28
338 te mahi ngātahi working as a team 29
339 te mana wāhine feminism 29
340 te panoni i roto i te huri ngā o te wa change over time 29
341 Te Taiopenga o ngā Toi o Te Moana nui a Kiwa Pacific Arts Festival 29
342 te takanga o te wā over time 29
343 Te Tauira Whakaputanga o ngā Motika Iwi Taketake Draft Declaration of Indigenous Rights 29
344 te tautohe motika fighting for rights 29
345 te tiaki i ngā ritenga me ngā ture living with rules and laws 29
346 te tīmata panoni initiating change 29
347 Te Tūtohinga o te Mana Tangata Bill of Rights 29
348 te uru mōhiohio me te uru haepapa atu ki... informed and responsible participation 29
349 te urupare ki ngā mana whakahaere responding to power 29
350 te urupare ki te manatū me te manatū kore responding to power and powerlessness 30
351 te urupare wero responding to challenge 30
352 te urutau panoni adapting to change 30
353 Te Wā Kore Rīwai ki Airangi Irish Potato Famine 30
354 te waihangatanga whanonga socialisation 30
355 Te Wakaputanga o te Rangatiratanga o Niu Tīreni Declaration of Independence 30
356 te whakaaotanga globalisation 30
357 te whakakore iwi ethnic cleansing 30
358 te whakamahi motika whakatōpū exercising collective rights 30
359 te whakamaru whenua colonisation 30
360 te whakaora ahurea revitalising culture 30
361 te whakapūmau i ngā korero tawhito o ngā hapu me ngā iwi maintaining hapū and iwi histories 30
362 Te Whakaputanga o Mātaatua Mātaatua Declaration 31
363 Te whakaratonga oranga mō te iwi whānui welfarism 31
364 te whakatau i ngā mahi o mua reconciling the past 31
365 te whakatāuke tangata apartheid 31
366 te whakatū kaiārahi choosing leaders 31
367 te whakatū rōpū forming a group 31
368 te whakawhanake tūāpapa ohaoha developing an economic base 31
369 Te Whirirua Mixed Member Proportional Representation (MMP) 31
370 tīeke seesaw 31
371 tikanga ahurea cultural mores 31
372 tikanga maha(tanga) multicultural(ism) 31
373 tikanga mahi work conditions 31
374 tikanga pure ritual 32
375 tikanga rua(tanga) bicultural(ism) 32
376 tikanga tuku iho tradition 32
377 tīmata(ria) initiated 32
378 tino pakeke complex 32
379 tirohanga ao world view 32
380 tirohanga hou innovation 32
381 tītītorea sticks 32
382 toha hua ā pakihi ki ngā kaimahi profit-sharing 32
383 tohatoha allocate 32
384 tohatohanga distribution 32
385 tohatohanga mākete market allocation 32
386 tohu whakamahara plaque 33
387 tōkeke equity, equitable 33
388 tōkeke kore inequity 33
389 tōkeke pāpori social justice 33
390 tōnuitanga prosperity 33
391 tōpūtanga ā iwi communism 33
392 torotoro explore; exploration 33
393 torotoro take explore issues 33
394 tūāhua event 33
395 tūāhua o mua past event 33
396 tūāhua whakahirahira important event 33
397 tuakiri identity 33
398 tuakiri ā motu national identity 34
399 tuakiri ā whenua national identity 34
400 tuakiri ahurea cultural identity 34
401 tuakiri ahurea takitahi individual cultural identity 34
402 tuakiri ā-motu = tuakiri ā-whenua national identity 34
403 tuakiri ngāi Māori Māori identity (collective) 34
404 tūao volunteer 34
405 tuawhenua country (rural) 34
406 tuhinga tawhito manuscripts 34
407 tūhura investigate, explore 34
408 tūhura uara values exploration 34
409 tukanga process 34
410 tukanga ā ture legislative processes 35
411 tukanga pāhekoheko interacting process 35
412 tukatuka to process 35
413 tukatuka mōhiohio process information 35
414 tukipoto revolution 35
415 tuku ihotanga heritage 35
416 tuku ratonga providing services 35
417 tūmanakotanga ahurea cultural expectations 35
418 tūmanakotanga hapori community expectations 35
419 tumatumatanga challenges 35
420 tūranga roles 35
421 tūranga tuku iho traditional roles 35
422 Ture mō ngā Mahinga Tūmatanui Public Works Act 36
423 Ture mō te Whakahaere Rawa Resource Management Act 36
424 ture-ā-rohe local bylaws 36
425 tūtohinga charter 36
426 tūwāhi setting, location 36
427 tūwāhi ahurea cultural setting 36
428 uara (to) value, value 36
429 uara whenua land values 36
430 ukiuki continuity 36
431 ukiuki pāpori social continuity 36
432 umanga occupation, profession 36
433 unianatanga unionism 36
434 urupare respond, response 37
435 urutā rewharewha influenza epidemic 37
436 urutau adapt 37
437 uruwhenua passport 37
438 utu tōkeke pay equity 37
439 utu-whakamoamoa cost effectiveness 37
440 wā kaikore famine 37
441 Wā Moemoeā Dream Time 37
442 wā wātea leisure time 37
443 wāhi hitori historic site 37
444 wāhi tuku kai foodbank 37
445 wāhine ki roto i te mahi women in the workforce 37
446 waiaro attitude 38
447 waiata ā motu national anthem 38
448 waihanga to shape 38
449 waonga defence 38
450 wāteatanga availability 38
451 wetewetenga a ngā iwi taketake i te tāmitanga decolonisation 38
452 whai string games 38
453 whai mana i tēnei wā contemporary validity 38
454 whai take relevance 38
455 whai tūranga acquire roles 38
456 whai wāhi (ki) … participate; have opportunity 38
457 whai wāhi ki … participate, have opportunity to ... 38
458 whai wairuatanga charismatic 39
459 whāititanga limitations 39
460 whaiwāhitanga opportunity, opportunities 39
461 whaiwāhitanga mahi work opportunities 39
462 whakaahua to describe 39
463 whakaahuatanga descriptions 39
464 whakaarikitanga ā-iwi ethnocentrism 39
465 whakaaro ā iwi public opinion 39
466 whakaaro kōara prejudice 39
467 whakaaro nui(tia) important 39
468 whakaaro whakawāwā think critically 39
469 whakaaro whānui tonu me te whakatinana ā rohe’ think globally and act locally 39
470 whakaataata to reflect 40
471 whakaataata taurite to stereotype 40
472 whakaataata taurite ahurea stereotyping of culture 40
473 whakaaturanga representations 40
474 whakaaturanga pāpāho media constructions 40
475 whakaaturanga tautohenga controversial exhibitions 40
476 whakaauaha create 40
477 whakaawe pēhanga exert pressure 40
478 whakaawe(a) to influence, affect 40
479 whakaawe(nga) influence; affect 40
480 whakaawenga influence 40
481 whakaawenga o waho external influences 40
482 whakahaere ā ao international organisations 41
483 whakahaere aroha charitable organisations 41
484 whakahaere manapori democratic organisation 41
485 whakahaerenga a ngā hāhi religious ceremonies 41
486 whakahāwea iwi racism 41
487 whakahāwinitanga blackbirding 41
488 whakahāwinitanga kaimahi indentured labour 41
489 whakahekeheke surf riding 41
490 whakahekenga transmission 41
491 whakahoatanga partnership 41
492 whakahou reform 41
493 whakahoutanga revisionist 41
494 whakakao taunakitanga collect evidence 42
495 whakakotahitanga whānau reunions 42
496 whakamahere mapping 42
497 whakamāoritanga interpretations 42
498 whakamarumarutanga colonisation (of land) 42
499 whakamātau whakataurite comparative study 42
500 whakamātau(ria) study 42
501 whakanakonako tinana body-painting 42
502 whakanao production 42
503 whakanao maha mass production 42
504 whakaniko enhance 42
505 whakapae hypothesis, to hypothethise 42
506 whakapeto consumption 43
507 whakapono belief 43
508 whakapono tōrangapū political ideology 43
509 whakapuaki whakatutukinga whaiaro expressing personal milestones 43
510 whakapūmautanga sustainability 43
511 whakapupuni hide and seek 43
512 whakaputa ahurea cultural expressions 43
513 whakaputa tuakiri expressing identity 43
514 whakaputanga declarations 43
515 whakaputaranga productivity 43
516 whakarato to provide 43
517 whakarite ā rōpū making group decisions 43
518 whakarite kia tau tika ensuring fairness 44
519 whakarite me te uruhi ture making and enforcing laws 44
520 Whakaritenga ā Whānau Codes of Responsibility 44
521 whakatairanga promote 44
522 whakatairite contrast 44
523 whakatāonetanga urbanisation 44
524 whakatau ā motu referenda 44
525 whakatauhokohoko ahurea to commercialise culture 44
526 whakatauira exemplify 44
527 whakataunga Tiriti Treaty settlement 44
528 whakataurite compare 44
529 whakatikatika redress 44
530 whakatinana(tanga) implement(ation) 45
531 whakatītina foster 45
532 whakatoihara iwi racism 45
533 whakatōtika intervene (correct) 45
534 whakature regulate 45
535 whakaturetanga legislation 45
536 whakatutuki (matea tangata) meet (peoples’ needs) 45
537 whakatutuki matea tangata meet peoples needs 45
538 whakatutuki matea whānui meeting collective needs 45
539 whakatutuki motika exercise rights 45
540 whakatutuki tūranga fulfilling roles 45
541 whakatutukinga milestone, achievement 45
542 whakauru engage 46
543 whakauru whārite balanced inclusion 46
544 whakaurunga integration 46
545 whakautu wero facing challenge 46
546 whakawaimemehatanga assimilation 46
547 whakawāteatanga apologies 46
548 whakawehenga segregation 46
549 whakawetiweti to bully 46
550 whakawhāititanga specialisation 46
551 whakawhanaketanga ā iwi iwi development 46
552 whakawhitinga kore moni cashless transactions 46
553 whakawhitinga waea telecommunications 46
554 whakawhitiwhitinga communications 47
555 whakawhiwhinga acquisition 47
556 whanaketanga development 47
557 whanatanga rebellions 47
558 whanonga kore whakahāwea ira tangata non-sexist behaviour 47
559 whanonga pāpori social behaviour 47
560 whanonga tangata human behaviour 47
561 whāomoomotanga sustainability 47
562 whātuituitanga interrelatedness 47
563 wheako experience 47
564 wheako oranga life experience 47
565 whenua = motu country, nation 47
566 whenua rīhi leasehold lands 48
567 whenua rīhi ‘Peppercorn’ Peppercorn rental 48
568 whiringa ohaoha rerekē differing economic priorities 48
569 tag 48
570 48
571 48
572 48
573 48
574 48
575 48
576 48
48