Curriculum - Maths - Pangaro

From Me Pare Whanau
Jump to: navigation, search

about te reo

  • te reo is one of the official languages of new zealand
  • ncea = national certificate in educational achievement (new zealand)
  • nzqa = new zealand qualification authority
  • level 1 = year 10 (circa 15 yr old learners)
  • level 2 = year 11 (circa 16 yr old learners)
  • level 3 = year 11 (circa 17 yr old learners)
  • for details on te reo maori ncea achievement standards [goto nzqa.govt.nz]


te reo curriculum maths (32 sets of 12 terms)

id_no te reo english set_no
1 pāngarau mathematics 1
2 ā whiwhi approximate 1
3 ahu-2 2-dimensional 1
4 ahu-3 3-dimensional 1
5 āhuahanga geometrical figures 1
6 āhuahanga taunga coordinate geometry 1
7 āhuatanga pūmau invariant property 1
8 ariā whakatata tuari hangarite central limit theorem 1
9 aro whānui standard (e.g. unit of measurement) 1
10 arohaehae critique 1
11 aronga kē non-standard (e.g. unit of measurement) 1
12 aronga whānui standard 1
13 arotake to evaluate 2
14 aruarunga discontinuity 2
15 auahatanga creativity 2
16 e aha ana ia what is he doing? 2
17 e ine ana ia i te rārangi he is measuring a line 2
18 e tāipiri ana ia i ētahi tau he is adding some numbers 2
19 e tatau ana ia i ētahi āhua he is counting some shapes 2
20 e whakaraupapatia ana ia i ētahi tau he is ordering some numbers 2
21 e whakarea ana ia i ētahi tau he is multiplying some numbers 2
22 hapa pūpū obtuse angle 2
23 hau-tahi unit fraction 2
24 haurua a half 2
25 hautau fractions 3
26 hautau ōrite equivalent fraction 3
27 hautoru a third 3
28 he aha tēnā tohu what is this symbol? 3
29 he aha tēnei what is this? 3
30 he aha tēnei tohu what is this symbol? 3
31 he aha tō otinga what is your answer 3
32 he hau a fraction 3
33 he haurua a half 3
34 he hautoru a third 3
35 he hauwhā a quarter 3
36 he huānga a member of a set 3
37 he huinga a set 4
38 he huinga iti a subset 4
39 he inenga a measurement 4
40 he koko a corner 4
41 He Kupu Takatatau mawhiti tekau counting in tens 4
42 he mati a digit 4
43 he pewa a arc 4
44 he rārangi a line 4
45 he taha a side 4
46 he tapa a edge 4
47 he tapatoru a triangle 4
48 he tātaitai a calculator 4
49 he tātaitanga a calculation 5
50 he tohu tangohanga it’s a subtraction sign 5
51 he tohu tāpiritanga it’s an addition sign 5
52 he tohu wehewehenga it’s a division sign 5
53 he tohu whakareatanga it’s a multiplication sign 5
54 hīkaro inference 5
55 hīkaro infer 5
56 hīkaro (hia) to infer 5
57 hoahoa rākau tree diagram 5
58 hoahoa rākau tauwehe factor tree diagram 5
59 hoahoa rerenga flow diagram 5
60 hoahoa rerenga kōaro inverse flow diagram 5
61 hōhonu depth 6
62 hōkai diagonal 6
63 hua moni profit 6
64 hua ōrau percentage profit 6
65 huanga element (member of a set) 6
66 huānga element (member of a set) 6
67 huanui locus 6
68 huapae horizontal 6
69 huawhā a quarter 6
70 huinga raraunga data set 6
71 huri (-hia) to rotate 6
72 huringa rotation 6
73 ia trend 7
74 ine hononga taurangi linear regression 7
75 ine hononga taurangi rārangi linear regression 7
76 inea ēnei mea measure these things 7
77 inenga measurement 7
78 iwa nine 7
79 kape crescent 7
80 katoa whole 7
81 kauruku shade 7
82 kīanga hautanga rational expression 7
83 kīanga taurangi algebraic expression 7
84 kōaro reverse, inverse 7
85 koeko cone 8
86 koeko tarawhā pyramid 8
87 marohi rāroto interpolation 8
88 marohi rāwaho extrapolation 8
89 matahua oval 8
90 matāona rite cube 8
91 mataono rite cube 8
92 mātāoroko object (before transformation) 8
93 matapae predict 8
94 matatika ethics 8
95 matatini data 8
96 mātātuhi image (of an object following transformation) 8
97 mati ā-ira decimal place 9
98 matimaha multi-digit 9
99 motunga koeko conic section 9
100 ngā āhuahanga shapes 9
101 ngā tau numbers 9
102 ono six 9
103 otinga Result 9
104 ōwehenga ratio 9
105 ōwehenga pākoki trigonometric ratio 9
106 paanga Relation 9
107 pae hapa margins of error 9
108 paheko tau number operation 9
109 pānga huri kōaro reciprocal function 10
110 pānga kōaro inverse function 10
111 pānga pākoki trigonometric function 10
112 pānga pūrua quadratic function 10
113 pānga rārangi linear relationship 10
114 pānga rārangi hāngai direct linear relationship 10
115 pānga rārangi kōaro inverse linear relationship 10
116 pānga rārangi-kore non-linear function 10
117 pānga rōnaki gradient function 10
118 pānga taupū exponential relationship 10
119 panoni transformation 10
120 papa taunga coordinate plain 10
121 papa-maha multi-level 11
122 papa-tahi single-level 11
123 paparanga layer 11
124 papariki tile 11
125 pāpātanga rate 11
126 pāpātanga o te whiti rate of change 11
127 pāpātanga whakaputu compound rate 11
128 pāpono (tūponotanga) (probability) event 11
129 pāpono paheko combined event 11
130 pāpono wehe kē independent event 11
131 pāpono whakamāherehere conditional event (probability) 11
132 pāpono whakawhirinaki conditional event 11
133 parahau justify 12
134 pararau dependent 12
135 parehe pizza 12
136 paremata compensation 12
137 pārōnaki differentiation 12
138 pārōnaki kōaro anti-differentiation 12
139 pārōnaki-kōaro anti-differentiation 12
140 pārongo tauanga statistical information 12
141 pāwhaitua integration 12
142 pewa arc 12
143 piko curve 12
144 pokapū centre 12
145 porohema oval 13
146 porohita circle 13
147 porotītaha oval 13
148 poutū vertical 13
149 pūāhua situation 13
150 pūāhua tūponotanga whaitake practical probability situation 13
151 pūmautanga invariance 13
152 pūnaha ngahuru metric system 13
153 pūrau polynomial 13
154 pūrua the power of two (squared) 13
155 pūtahi centre 13
156 pūtake base 13
157 pūtakerua square root 14
158 pūtaketoru cube root 14
159 putanga outcome 14
160 pūtoro radius 14
161 pūtoru the power of 3 (cubed) 14
162 puu huringa rotation, centre of 14
163 puutake Root 14
164 rahinga quantity 14
165 rapanga whaitake practical problem 14
166 rārangi lines 14
167 rārangi ine mahora standard deviation 14
168 rārangi pūtahi intersecting lines 14
169 rārangi tau matarua double number line 15
170 rārangi torotika straight line 15
171 rārangi tūtika perpendicular lines 15
172 rārangi whakarara parallel lines 15
173 raraunga houanga time series data 15
174 raraunga matarua bi-variate data 15
175 raraunga matatini multivariate data 15
176 raraunga motumotu discrete data 15
177 raraunga whakarōpū multi-variate category 15
178 raraunga whakarōpū matatini multi-variate category data 15
179 rauara network 15
180 raumata net (of a solid shape) 15
181 raupapa sequence 16
182 raupapa tāpiri arithmetic sequence 16
183 raupapa tatauranga counting sequence 16
184 raupapa whakarea geometric sequence 16
185 rautaki āhuahanga geometrical strategy 16
186 rautaki pānga riterite proportional strategy 16
187 rautaki tāpiripiri additive strategy 16
188 rautaki tatau counting strategy 16
189 rautaki taurangi algebraic strategy 16
190 rautaki tohatoha ōrite equal sharing strategy 16
191 rautaki wāwāhi tau tāpiripiri additive partitioning strategy 16
192 rautaki wāwāhi tau whakarea part-whole multiplicative strategy 16
193 rautaki whakarea multiplicative strategy 17
194 rautaki whakarōpū grouping strategy 17
195 rāwekeweke manipulate (an equation) 17
196 rearua double 17
197 reatoru triple 17
198 rima five 17
199 rima me ngā tauhono groupings with five 17
200 roa length 17
201 ronaki slope, gradient 17
202 rōnaki gradient, slope 17
203 rua two 17
204 rua tekau twenty 17
205 taakonga right angled 18
206 tāhapa acute angle 18
207 tahi one 18
208 taimana diamond 18
209 tāipiritia ēnei tau add these numbers 18
210 takai package/wrap 18
211 takirua raupapa ordered pair 18
212 tākonga right angle 18
213 tānga ngahuru standard form 18
214 tānga ngahuru standard form 18
215 tangohia ēnei tau subtract these numbers 18
216 tapa side 18
217 tāpaetanga kōrero assertion 19
218 tapatoru triangle 19
219 tapatoru taakonga Right angled triangle 19
220 tapatoru tākonga right angled triangle 19
221 tapawhā hāngai rectangle 19
222 tapawhā rite square 19
223 tapawhā tākonga rectangle 19
224 tapawhaa rite tiitaha Rhombus 19
225 tapeke total 19
226 tapeke raupapa series 19
227 tapeke raupapa tāpiri arithmetic series 19
228 tapeke raupapa whakarea geometric series 19
229 tāroa hypotenuse 20
230 tātaritanga raraunga torotoro exploratory data analysis 20
231 tatau ake counting on 20
232 tatau iho counting down 20
233 tatauria ēnei āhua count these shapes 20
234 tatauria ēnei mea count these things 20
235 tau hanumi mi×ed number (whole number and fraction) 20
236 tau hiato complex numbers 20
237 tau kewha irrational number 20
238 tau māmā easy number 20
239 tau ngahuru tens number (e.g. 10, 20, 30, 40 … ) 20
240 tau pūrua square number (1, 4, 9, 16 … ) 20
241 tau pūtoru cube number (1, 8, 27, 64 … ) 21
242 tau taurite compatible numbers 21
243 tau toitū prime number 21
244 tau tōpū integer 21
245 tauanga statistics 21
246 tauhono o te 10 groupings within 10 21
247 tauhono o te tekau additive groupings within ten 21
248 tauira raupapa sequential pattern 21
249 tauira tāruarua repititive pattern 21
250 tauira taupū kōaro logarithmic modelling 21
251 tāuke mutually exclusive 21
252 taupori population 21
253 taupū exponent 22
254 taupū kōaro logarithm 22
255 taurangi algebra, variable 22
256 taurangi matapōkere random variable 22
257 taurangi motumotu discrete variable 22
258 taurangi motumotu matapōkere discrete random variable 22
259 taurangitanga variability 22
260 tauraro denominator 22
261 taurea multiple 22
262 taurea pātahi common multiple 22
263 taurunga numerator 22
264 tautaki whakarea multiplicative strategy 22
265 tauwehe factor 23
266 tauwehe pātahi common factor 23
267 tauwehe toitū prime factor 23
268 tawhā diameter 23
269 tawhā parameter 23
270 te 5 me ngā tauhono groupings with 5 23
271 te reo matatini o te pāngarau mathematical literacy 23
272 tekau ten 23
273 tekau mā iwa nineteen 23
274 tekau mā ono sixteen 23
275 tekau mā rima fifteen 23
276 tekau mā rua twelve 23
277 tekau mā tahi eleven 24
278 tekau mā toru thirteen 24
279 tekau mā waru eighteen 24
280 tekau mā wha fourteen 24
281 tekau mā whiti seventeen 24
282 tekau me ngā tauhono groupings with ten 24
283 tepe limit 24
284 tepe (o te tika) limit (of accuracy) 24
285 tikanga āhuahanga geometric properties 24
286 tikanga āhuahanga taunga co-ordinate geometry 24
287 tikanga rorohiko mō te kauwhata rārangi linear programming techniques 24
288 tikanga tīpako matapōkere randomised sampling techniques 24
289 tikanga whakanoho rārangi kōpiko curve fitting techniques 25
290 tiketike height 25
291 tīpako sample, select 25
292 tīpako matapōkere random sample 25
293 tirohanga perspective 25
294 tirohanga tauanga statistical survey 25
295 toenga Remainder 25
296 tōrite rārangi linear inequation 25
297 toru three 25
298 tuanaki calculus 25
299 tuari hangarite normal distribution 25
300 tuari hangarite (tuari māori) normal distribution 25
301 tuari huarua binomial distribution 26
302 tuari raraunga data distribution 26
303 tuari tātai theoretical distribution 26
304 tuari whakamātau experimental distribution 26
305 tuhene overdraft 26
306 tūhuratanga tauanga statistical enquiry 26
307 tukanga kohikohi raraunga data collection process 26
308 tukanga whai tīpako sampling method 26
309 tukenui obtuse angle 26
310 tukepaku acute angle 26
311 tukutuku grid 26
312 tūponotanga probability, chance, risk 26
313 tūponotanga whi pānga relative risk (relative chance) 27
314 ture aho sine rule 27
315 ture whenu cosine rule 27
316 tūtohi ararua two way table 27
317 umanga company 27
318 utoka solid figures 27
319 wāhanga section 27
320 wāwāhi partition 27
321 wāwāhi tau break numbers into parts 27
322 wāwāhitanga partitioning 27
323 wēanga measure of central tendency 27
324 wehe kē independent 27
325 wehe kētanga independence 28
326 wehewehe raraunga sort data 28
327 wehewehea ēnei tau divide these numbers 28
328 wha four 28
329 whaihanga simulation 28
330 whaihua effectiveness 28
331 whaitakenga reasonableness 28
332 whaitua taupono confidence interval 28
333 whakaahuahanga representation 28
334 whakaahuatia ēnei mea describe these things 28
335 whakaari raraunga data display 28
336 whakaaro arohaehae critical thinking 28
337 whakaaro arorau logical thinking 29
338 whakaaro pānga riterite proportional reasoning 29
339 whakaaro taurangi algebraic thinking 29
340 whakaaro whaitake deductive thinking 29
341 whakaawhiwhi round (a number) 29
342 whakaawhiwhi (-tia) round, to 29
343 whakahēhē confusing 29
344 whakahekenga ōrau percentage discount 29
345 whakakapi replace 29
346 whakapikinga ōrau percentage increase 29
347 whakaraupapatia ēnei tau order these numbers 29
348 whakareatia ēnei tau multiply these numbers 29
349 whakarōpū raraunga classify data 30
350 whakatau tata estimate 30
351 whārite pārōnaki differential equation 30
352 whārite pūrau polynomial equation 30
353 whārite pūrua quadratic equation 30
354 whārite rārangi linear equation 30
355 whārite rārangi-kore non-linear equation 30
356 whārite taupū exponential equation 30
357 whārite tukutahi simultaneous equation 30
358 whārite whai taurangi algebraic equation 30
359 whetoko step/pace 30
360 whētui fold 30
361 whiriwhiringa raupapa permutation 31
362 whiriwhiringa raupapa-kore combination 31
363 whitu seven 31
364 31
365 31
366 31
367 31
368 31
369 31
370 31
371 31
372 31
373 32
374 32
375 32
376 32
377 32
378 32
379 32
380 32
381 32
382 32
383 32
384 32