Curriculum - Languages - He Reo Ahua

From Me Pare Whanau
Jump to: navigation, search

about te reo

  • te reo is one of the official languages of new zealand
  • ncea = national certificate in educational achievement (new zealand)
  • nzqa = new zealand qualification authority
  • level 1 = year 10 (circa 15 yr old learners)
  • level 2 = year 11 (circa 16 yr old learners)
  • level 3 = year 11 (circa 17 yr old learners)
  • for details on te reo maori ncea achievement standards [goto nzqa.govt.nz]


te reo curriculum languages (15 sets of 12 terms)

id_no te reo english set_no
1 he reo āhua language characteristics 1
2 āheinga reo language functions 1
3 ahu directional movement 1
4 āhua appearance, character, condition, form, order, rather, shape, somewhat, state 1
5 āhua o te mahi technique 1
6 āhuatanga characteristic, circumstances, feature 1
7 āhuatanga mahi methodology 1
8 āhuatanga whakanikoniko ā-kupu stylistic features 1
9 ahunga bearing 1
10 ahupūngao physics 1
11 ahurea cultural 1
12 ahurea ā-toi artistic culture 1
13 ahurea ā-tuhi literate culture 2
14 ahurea ā-waha oral culture 2
15 ahurei unique 2
16 ākinga ā-mahara mnemonic devices 2
17 anga structure; framework 2
18 anga rarahi modernism 2
19 ao-takiuru the west 2
20 āputa gaps 2
21 ara pū alphabet 2
22 ariā constructs 2
23 arohae (-hae) critically analyse, critique 2
24 arohaehae critique 2
25 arotake evaluate 3
26 ā-tā (reo tā) language in a visual form 3
27 ā-tinana (reo o te tinana) paralinguistics; body language 3
28 auaha creative 3
29 auau te puta high frequency 3
30 autaia excellent, great, choice, … 3
31 ā-waha (reo ā-waha) oral language 3
32 hakirara trivial 3
33 hāngai relevant 3
34 hapa mistake; a slip 3
35 hapori community 3
36 hapori social 3
37 hātepe process 4
38 hīkaro infer 4
39 hōari object 4
40 hōmata signifier 4
41 hōpuna signified 4
42 hōrawa commodity 4
43 horopaki context 4
44 huahuatau metaphor 4
45 irakati fullstop 4
46 kare ā-roto feelings; emotions 4
47 kauwhata graph 4
48 kīanga phrase 4
49 kīanga whakarite simile; metaphor 5
50 kipakipa (-hia) prompt 5
51 kiripuaki character 5
52 kīwaha idiom 5
53 kōrero panga riddle 5
54 kōrero tinihanga deceptive; secret 5
55 kōrero whakanene joke 5
56 kōtui combine 5
57 kōtuitui synthesise 5
58 kounga quality 5
59 kounga reo literary qualities 5
60 kounga tuhinga literary qualities 5
61 kōwae paragraph 6
62 kupu āhua adjective 6
63 kupu honohono conjunction 6
64 kupu ruarua economic language use 6
65 kupu taurite synonym 6
66 kupu waiwai high frequency words 6
67 kupu whakanikoniko figurative language 6
68 kupu whakarite simile 6
69 mahere plan 6
70 māia confident 6
71 manawataki rhythm 6
72 mātanga clear 6
73 matapaki discuss 7
74 mātātupu emerging 7
75 mātauranga wetereo ā-huatau cognitive linguistics 7
76 matawhawhati unexpected 7
77 mōhio motuhake specific information 7
78 mōhiohio information 7
79 mōhiohio kore pānga insignificant information 7
80 momo reo tuhi text forms 7
81 momo tuhinga text types 7
82 momo tuhinga mai i neherā traditional texts 7
83 motumotu disjointed 7
84 ngākaunui (-tia) favourite 7
85 noho pūmau remains consistent 8
86 nukarau ākinga ā-mahara mnemonic device 8
87 ōhiti infer 8
88 ōhititanga inferences 8
89 ōkawa formal 8
90 ōpaki informal 8
91 pāhekoheko interact 8
92 pānga effects 8
93 paparua repeat after me 8
94 pare (atu) discard 8
95 peha narrative 8
96 pīoioitanga o te tinana somatic gesture 8
97 pohewa abstract, imaginative 9
98 pōhewatanga imagery 9
99 porihanga society 9
100 puiaki treasure 9
101 puna reo language knowledge 9
102 pūnaha system 9
103 pūrongo report 9
104 pūtake purpose 9
105 putanga related outcomes 9
106 rapirapi scribble; scratch 9
107 rarahi modernism 9
108 rarau hold on to 9
109 raupapa sequence 10
110 rautaki strategy 10
111 rāwekeweke manipulate 10
112 reo ā-puta productive language 10
113 reo ataaata visual language 10
114 reo ā-tinana body language 10
115 reo ā-waha speech 10
116 reo ōhiti inference 10
117 rerenga kōrero sentence 10
118 rerenga matatini complex sentence 10
119 tāhu reo language forms/types 10
120 tāhu whakaata visual texts 10
121 tahua wealth accumulation 11
122 takahuri amend, alter, change 11
123 takenga origin 11
124 taki retell 11
125 tapepe falter 11
126 tāruarua retelling 11
127 tāruaruatanga repetition 11
128 tātaki spell 11
129 tauira draft, example 11
130 taukumekumetanga tension 11
131 taunaki (-tanga) evidence 11
132 taunakitanga evidence 11
133 taupatupatu debate 12
134 tautohetohe argue a point 12
135 tautohu identify 12
136 tikanga peha narrative conventions 12
137 tikanga tuhituhi writing conventions 12
138 tinana somatic gesture 12
139 tinihanga joking around; teasing 12
140 tīpakongia highlight 12
141 tiri share 12
142 tohenga views 12
143 tohu mārika explicitly point 12
144 tohu tuhituhi punctuation 12
145 tohutanga symbolism 13
146 tohutoro reference 13
147 tohutoro allusion 13
148 torotoro explore 13
149 tūapapa underpin 13
150 tūāpapa foundation; basis 13
151 tuhinga ataata visual language 13
152 tuhinga motumotu notes 13
153 tuhura explore 13
154 tukanga process 13
155 tūtohi chart 13
156 wahangū silent 13
157 waia haere become more familiar with 13
158 waitara creative 14
159 wetewete analyse 14
160 whaiaro personal 14
161 whaihua effective 14
162 whakaaro whaiaro experience based ideas 14
163 whakaaronui (-tia) appreciate 14
164 whakahāngai adapt, apply 14
165 whakahiato formulate, collate; synthesize 14
166 whakaihi excite 14
167 whakaniko embellish; enhance 14
168 whakapuaki ā-pohewa fantasy 14
169 whakapuaki ā-pono reality 14
170 whakapūmau firmly/clearly establish 15
171 whakarahi (-ngia) increase 15
172 whakarāpopoto summarise 15
173 whakatairite contrast 15
174 whakatakotoranga (o te) reo language structure, grammar 15
175 whakatau wawe predict 15
176 whakataunga conclusion 15
177 whakataurite compare 15
178 whakawā make a judgement or decision 15
179 whakawhere introduction; introduce 15
180 wheako experience (noun) 15
181 wheako reo language experience 15
182 wheako whaiaro personal experience 15