Curriculum - Hauora Hinengaro - Mental Health

From Me Pare Whanau
Jump to: navigation, search

about te reo

  • te reo is one of the official languages of new zealand
  • ncea = national certificate in educational achievement (new zealand)
  • nzqa = new zealand qualification authority
  • level 1 = year 10 (circa 15 yr old learners)
  • level 2 = year 11 (circa 16 yr old learners)
  • level 3 = year 11 (circa 17 yr old learners)
  • for details on te reo maori ncea achievement standards [goto nzqa.govt.nz]
  • for details on maori mental health [goto Te Pou o te Whakaaro Nui tepou.co.nz]


te reo curriculum mental health (20 sets of 12 terms)

id_no te reo english set_no
1 hauora hinengaro mental health 1
2 ahurea culture 1
3 ahurea māori people with disabilities 1
4 āiotanga peace, tranquility, serenity 1
5 āmai dizzy, giddy 1
6 angitu success, successful 1
7 ānini dizzy, giddy 1
8 aromatawai assessment 1
9 aronga hōkaka sexual orientation 1
10 aronga taera sexual orientation 1
11 atarua blurred vision, seeing double 1
12 aurongo emotional health 1
13 awe wairua psyche 2
14 hākerekere depressed, depression 2
15 hakiri hearing impaired 2
16 haumanu therapy 2
17 haumanu ā-kakara aromatherapy 2
18 haumanu korikori physiotherapy 2
19 haumanu ngangahau occupational therapy 2
20 hauora hinengaro mental health 2
21 hauora kare ā-roto emotional health 2
22 hauora tinana physical health 2
23 hauora wairua spiritual health 2
24 haurangi intoxicated, drunk 2
25 haurua turi half deaf 3
26 here taratahi seclusion and restraint 3
27 herekorenga liberty, freedom 3
28 hiki taumahatanga alleviate distress 3
29 hoa aropā peer 3
30 hohou rongo make peace, cement peace (after conflict) 3
31 hōkakatanga sexuality 3
32 hūkeke seizure 3
33 hukihuki convulsion, spasm 3
34 hūkiki epilepsy 3
35 hūrori high (inebriate) 3
36 iokerewai paralysis 3
37 kaimātai hauora hinengaro psychologist 4
38 kaituku haumanu therapist 4
39 kaituku haumanu ā-ahurea cultural therapist 4
40 kaituku haumanu hinengaro psychotherapist 4
41 kaituku haumanu ngangahau occupational therapist 4
42 kaiwhakamahereora counsellor / practitioner 4
43 kaiwhakamahereora hinengaro mental health counsellor / practitioner 4
44 kaiwhakamahereora waranga addictions counsellor / practitioner 4
45 kanorau diversity 4
46 kare ā-roto, aurongo emotions 4
47 keka hysterical 4
48 kirirarau citizen 4
49 korekai abstinence 5
50 korongenge dementia 5
51 kukarau cocaine 5
52 kutukutu delirious 5
53 mae phobia 5
54 mae ahoaho agoraphobia 5
55 mae piringa tangata social phobia 5
56 mae tauwhāiti specific phobia 5
57 māharahara worry 5
58 mahere tautiaki care plan 5
59 mahere whai ora wellness plan 5
60 mahere whakapakari pātū treatment plan 5
61 mahi ā-rōpū group work 6
62 mahi ngahau social life 6
63 mahi onioni sexual activity 6
64 mahi tahi work together 6
65 mana ōrite equality 6
66 mana, amaru dignity 6
67 manatika justice 6
68 manawapā anxiety, anxious 6
69 manawaroa resilience 6
70 manga hauora hinengaro mental health unit 6
71 māngina stoned 6
72 matahoki relapse 6
73 mātai hauora hinengaro psychology 7
74 matakerekere numbness 7
75 mātanga kai taiora nutritionist 7
76 matarehu see unclearly, dim vision 7
77 mātau ā-wheako lived experience 7
78 mātāwaka ethnic group 7
79 mate illness 7
80 mate tāmitanga stress related illness 7
81 māuiui disorder, unwellness 7
82 māuiui ahotea psychosis 7
83 māuiui kare ā-roto mood disorder 7
84 māuiui kare aurongo mood disorder 7
85 māuiui pāmamaetanga traumatic stress disorder 8
86 māuiui tuakiri personality/identity disorder 8
87 māuiui wairua tuakoi schizophrenia 8
88 māuiui whaiaro rua bi-polar disorder 8
89 māuiui whakaauau obsessive compulsive disorder 8
90 māuiui whakatiki anorexia 8
91 maunuwara withdrawal 8
92 maurirere panic 8
93 mauritau relax 8
94 momoho success, successful 8
95 ngā āwhina whakaoranga recovery capital 8
96 ngā mahi hiki tāmitanga stress relief (activities) 8
97 ngā pātū tūroa o te whare tapawhā strengths and resilience (as an approach) 9
98 ngā piringa wara addictions 9
99 ngā raruraru hauora hinengaro mental health problems 9
100 ngā rerekētanga outcomes (changes) 9
101 ngā take hauora hinengaro mental health issues 9
102 ngā tāmitanga stresses 9
103 ngā tika mā te katoa universal rights 9
104 ngā tika takitini collective rights 9
105 ngā tika tangata human rights 9
106 ngā tika tūāpapa fundamental rights 9
107 ngā waranga addictions 9
108 ngā wero hauora hinengaro mental health challenges 9
109 ngā whaikaha disabilities 10
110 ngā whakaihiihi stimulants 10
111 ngā whakamahuru calmers 10
112 ngā whakaporehu opioids 10
113 ngā whakatautō depressants 10
114 ngāi iwi/whanaunga o te moana nui a kiwa pasifika peoples 10
115 ngāi moana nui a kiwa pasifika peoples 10
116 ngaī pasifika pasifika peoples 10
117 ngākau pōuri depressed, depression 10
118 noho whakamātūtū residential rehabilitation 10
119 noho whakapakari pātū residential treatment 10
120 pā waranga (a) person with an addiction 10
121 pāmamae trauma 11
122 pāmamae heke iho intergenerational trauma 11
123 pāmamaetanga traumatic event 11
124 pāpōuri depressed, depression 11
125 petipeti gambling 11
126 petipeti whakararu harmful gambling 11
127 pīwakawaka restless 11
128 poapoataunu stigma 11
129 pōhewanga hallucination 11
130 pōkaikaha confused 11
131 pōrangi mentally ill 11
132 pukuruaki bulimia 11
133 rangimārie peace 12
134 rangirua ambivalence, confusion 12
135 raraunga citizenship 12
136 raru ā-io neurological problem 12
137 raru kori tinana movement / co-ordination problem 12
138 rata hauora hinengaro psychiatrist 12
139 ratonga toro noa mai drop-in service 12
140 rerenga refugee 12
141 rōnaki ramp 12
142 rongoā medication, medicine 12
143 rongomau peace 12
144 rōpū aropā peer group 12
145 rōpū tautoko support group 13
146 roro ikura stroke 13
147 rorohuri dizzy, giddy 13
148 taeratanga sexuality 13
149 taitōkai sexual abuse 13
150 takahorohoro impulsive 13
151 takiwātanga autism 13
152 tākuta hauora hinengaro psychiatrist 13
153 tāmitanga stress 13
154 tāmitanga kahu tara grief stress 13
155 tāmitanga mahi work stress 13
156 tāmitanga pāmamae traumatic stress 13
157 tāmitanga pāmamae heke iho intergenerational traumatic stress 14
158 tāmitanga whakamā shame stress 14
159 tāngata people 14
160 tangata person 14
161 tangata kāpō blind person 14
162 tangata matarehu visually impaired person 14
163 tangata mātau ā-wheako person with lived experience 14
164 tangata wairua tuakoi person with schizophrenia 14
165 tāngata whai ora service users / consumers / people seeking wellness 14
166 tāngata whaikaha people with disabilities 14
167 tāngata whaikaha people with disabilities 14
168 tāngata whaiora service users / consumers / people with wellness 14
169 tangata whaioranga person in recovery 15
170 tangata whaitakiwātanga autistic person 15
171 tangata whaiwero maha person with co-existing problems 15
172 tapepanga lapse 15
173 tapepenga lapse 15
174 tarutaru marijuana 15
175 tautiaki tānga manawa respite care 15
176 tautoko ā-aropā peer support 15
177 taututetute conflict 15
178 tauwhiro social worker 15
179 te aukati matahoki relapse prevention 15
180 te piringa wara petipeti gambling addiction (connection) 15
181 te piringa wara waipiro alcohol addiction (connection) 16
182 te piringa wara whakapōauau drug addiction (connection) 16
183 te reo rongo ā-whatu sign language 16
184 te reo turi ā-whatu sign language 16
185 tioata whakaihi methamphetamine 16
186 tīrairaka restless 16
187 tīrakaraka restless 16
188 tohu mate illness symptom 16
189 tohu māuiui symptom 16
190 tohu māuiui maunuwara withdrawal symptoms 16
191 tohu māuiui disorder symptom 16
192 tōpūtanga tāngata whaikaha disabled persons organisation (dpo) 16
193 tou pīwaiwaka restless 17
194 tuapaemahara alzheimers 17
195 tuhi matapō braille 17
196 tūhononga ā-ngahau social networks 17
197 tūnga waka whaikaha disability parking 17
198 tūnga waka whakatapoko accessible parking 17
199 turi deaf 17
200 turi māori deaf culture 17
201 waiaro attitude 17
202 waikanaetanga peace, tranquility, serenity 17
203 waimārie success, successful 17
204 waipiro alcohol 17
205 wairangi mentally distressed, eccentric 18
206 wanatītanga resilience 18
207 waranga addiction 18
208 warawara (ki) dependency (on) 18
209 wāteatanga liberty, freedom 18
210 whai wāhi participation 18
211 whai whakaurunga participation 18
212 whaikaha disabled 18
213 whaioranga recovery 18
214 whaiwero maha co-existing problems (cep) 18
215 whakaāio ā-rongo sensory modulation 18
216 whakaaro whakaauau ruminate 18
217 whakaita restrain 19
218 whakamātūtūnga rehabilitation 19
219 whakamimiti puna mamae harm reduction 19
220 whakamomori suicide, to be racked with grief sometimes leading to suicide 19
221 whakangā pahūrehu volatile substance misuse 19
222 whakangānga inhalants 19
223 whakapakari pātū ā-rongoā medication assisted treatment 19
224 whakapōauau taihara illicit drugs 19
225 whakapōauau drug, narcotic 19
226 whakapōhewa hallucinogen 19
227 whakatapoko access / accessible / accessibility 19
228 whakataratahi seclude 19
229 whakatau māuiui diagnosis 20
230 whakatoihara discrimination 20
231 whakatoihara kore nondiscrimination 20
232 whānau whai ora service user / consumer family or collective 20
233 whanonga behaviour 20
234 whanonga auau compulsion 20
235 whare haumanu clinic (therapy) 20
236 wharepaku whaikaha disabled toilet 20
237 wharepaku whakatapoko accessible toilet 20
238 20
239 20
240 20