Conversations - Telling the Time

From Me Pare Whanau
Jump to: navigation, search

about te reo

  • te reo is one of the official languages of new zealand
  • ncea = national certificate in educational achievement (new zealand)
  • nzqa = new zealand qualification authority
  • level 1 = year 10 (circa 15 yr old learners)
  • level 2 = year 11 (circa 16 yr old learners)
  • level 3 = year 11 (circa 17 yr old learners)
  • for details on te reo maori ncea achievement standards [goto nzqa.govt.nz]


te reo time (18 sets of 12 terms)

id_no te reo english set_no
1 ngā wā time 1
2 ā in, at 1
3 ā hea when 1
4 ā kō tonu ake nei shortly 1
5 ā muri i te parakuihi after breakfast 1
6 ā muri i te poupoutanga o te rā after midday 1
7 ā muri i te rā okioki after the weekend 1
8 ā muri i te rā whakatā after the weekend 1
9 ā muri i te rānui after midday 1
10 ā rima miniti pea probably in 5 minutes 1
11 ā tekau miniti pea probably in 10 minutes 1
12 ā tōna wā probably in 10 minutes 1
13 ā whea when 2
14 aha what 2
15 āhea when will … 2
16 āhea koe hoki mai ai when are you coming back 2
17 āhea tā tātau parakuihi ka reri when is our breakfast ready 2
18 āhea te kai haere mai ai when is the food coming 2
19 āhea te kai ka reri when is the food ready 2
20 āwhea te parakuihi when is breakfast 2
21 āwhea te wā mō te kai when is mealtime 2
22 e hia te roa e tunu ana ngā kai how long is the food cooking for 2
23 haurua haora pea probably half an hour 2
24 haurua mai i te tekau half past 10 2
25 hauwha haora pea probably quarter of an hour 3
26 hauwhā mai i te ono quarter past 6 3
27 he a, an, some 3
28 he aha te what is the.. 3
29 he aha te tāima what is the time 3
30 he aha te wā what is the time 3
31 i muri tata iho i te rānui it's just after midday 3
32 i nāianei now 3
33 i ngā wā katoa all the time 3
34 i te nuinga o te wā most of the time 3
35 i tēnei wā at this time 3
36 ia rā, ia rā everyday 3
37 ka particle 4
38 ka pō rawa it is very late 4
39 ka reri te tina ā te lunch is ready at … 4
40 kātahi anō ka hipa a waenganui pō it's just after midnight 4
41 kua particle 4
42 kua ahiahi it's the afternoon 4
43 kua ata it's the morning 4
44 kua haurua mai i te rima it's half past 5 4
45 kua haurua mai i te tekau it's half past 10 4
46 kua hauwhā ki te ono it's a quarter to six 4
47 kua hauwhā mai i te kotahi its' a quarter past one 4
48 kua hauwhā mai i te toru it's a quarter past 3 4
49 kua pō it's the evening/the night 5
50 kua pō ahiahi it's the early evening 5
51 kua rima mai i te whā it's 5 past 4 5
52 kua rima te wā, nē hā it's 5 o’clock, isn't it 5
53 kua tae tōmuri koe you have arrived late 5
54 kua tata ki te iwa karaka, nē hā it's close to 9 o’clock, isn't it 5
55 kua tata ki te rānui it's close to midday 5
56 kua tata ki te rima it's close to .5 5
57 kua tata ki te whā it’s close to 4 5
58 kua tata te kai te reri the food is nearly ready 5
59 kua tata tonu te haurua mai i te kotahi it's just before half past one 5
60 kua tata tonu te hauwhā ki te rua it's just before a quarter to 2 5
61 kua tekau mā rua te wā, nē hā it's 12 o'clock, isn't it 6
62 kua tekau mai i te rua it's 10 past 2 6
63 kua tino moata koe, nē rā you're very early, aren't you 6
64 kua tino tōmuri koe, nē rā you're very late, aren't you 6
65 kua waru karaka te tāima, nē hā it's 8 o'clock, isn't it 6
66 nē hā isn’t it 6
67 ono karaka te wā, nē hā the time is 6 o'clock, isn't it 6
68 rima miniti mai i te whā 5 past 4 6
69 rua tekau mā rima ki te toru 25 to 3 6
70 rua tekau miniti pea probably 20 minutes 6
71 tāima time 6
72 tekau mā rua miniti mai i te whitu 12 past 7 6
73 tekau miniti mai i te rua 10 past 2 7
74 tino moata koe you are very early 7
75 time 7
76 whā karaka te tāima, nē hā the time is 4 o'clock, isn't it 7
77 0015 - ā te hauwhā mai i tekau mā rua at quarter past twelve 7
78 0030 - haurua mai i tekau mā rua half past twelve 7
79 0045 - nō te hauwhā ki te kotahi at quarter to one 7
80 0100 - kotahi karaka i te ahiahi one oclock in the afternoon 7
81 0100 - kotahi karaka i te ata one oclock in the morning 7
82 0100 - kua kotahi karaka its one oclock 7
83 0100 - kua kotahi karaka its one oclock 7
84 0115 - ā te hauwhā mai i te kotahi at quarter past one 7
85 0130 - kua haurua mai i te kotahi its half past one 8
86 0145 - nō te hauwhā ki te rua at quarter to two 8
87 0157 - kua tata ki te rua karaka its just about two oclock 8
88 0200 - kua rua karaka its two oclock 8
89 0200 - kua rua karaka its two oclock 8
90 0200 - rua karaka i te ahiahi two oclock in the afternoon 8
91 0200 - rua karaka i te ata two oclock in the morning 8
92 0215 - ā te hauwhā mai i te rua at quarter past two 8
93 0230 - kua haurua mai i te rua its half past two 8
94 0245 - nō te hauwhā ki te toru at quarter to three 8
95 0300 - kua toru karaka its three oclock 8
96 0300 - kua toru karaka its three oclock 8
97 0300 - toru karaka i te ahiahi three oclock in the afternoon 9
98 0300 - toru karaka i te ata three oclock in the morning 9
99 0305 - e rima meneti mai i te toru five minutes past three 9
100 0305 - e rima meneti mai i te toru five minutes past three 9
101 0310 - ā te tekau mai i te toru at ten past three 9
102 0310 - ā te tekau mai i te toru at ten past three 9
103 0315 - ā te hauwhā mai i te toru at quarter past three 9
104 0330 - kua haurua mai i te toru its half past three 9
105 0340 - i te rua tekau ki te toru at twenty to four 9
106 0340 - i te rua tekau ki te whā at twenty to four 9
107 0345 - nō te hauwhā ki te whā at quarter to four 9
108 0350 - e tekau meneti ki te whā its ten minutes to four 9
109 0350 - e tekau meneti ki te whā its ten minutes to four 10
110 0355 - kua te rima ki te whā i te ahiahi its five to four in the afternoon 10
111 0355 - kua te rima ki te whā i te ahiahi its five to four in the afternoon 10
112 0357 - kua tata ki te whā karaka its just about four oclock 10
113 0400 - kua whā karaka its four oclock 10
114 0400 - kua whā karaka its four oclock 10
115 0400 - whā karaka i te ahiahi four oclock in the afternoon 10
116 0400 - whā karaka i te ata four oclock in the morning 10
117 0415 - ā te hauwhā mai i te whā at quarter past four 10
118 0430 - kua haurua mai i te whā its half past four 10
119 0445 - nō te hauwhā ki te rima at quarter to five 10
120 0500 - kua rima karaka its five oclock 10
121 0500 - kua rima karaka its five oclock 11
122 0500 - rima karaka i te ahiahi five oclock in the afternoon 11
123 0500 - rima karaka i te ata five oclock in the morning 11
124 0505 - e rima meneti mai i te rima five minutes past five 11
125 0505 - e rima meneti mai i te rima five minutes past five 11
126 0510 - ā te tekau mai i te rima at ten past five 11
127 0510 - ā te tekau mai i te rima at ten past five 11
128 0515 - ā te hauwhā mai i te rima at quarter past five 11
129 0520 - i te rua tekau mai i te rima at twenty past five 11
130 0520 - i te rua tekau mai i te rima at twenty past five 11
131 0530 - kua haurua mai i te rima its half past five 11
132 0540 - i te rua tekau ki te ono at twenty to six 11
133 0540 - i te rua tekau ki te ono at twenty to six 12
134 0545 - nō te hauwhā ki te ono at quarter to six 12
135 0550 - e tekau meneti ki te ono its ten minutes to six 12
136 0550 - e tekau meneti ki te ono its ten minutes to six 12
137 0555 - kua te rima ki te ono i te pō its five to five in the evening 12
138 0555 - kua te rima ki te ono i te pō its five to five in the evening 12
139 0559 - kua tata ki te ono karaka its just about six oclock 12
140 0600 - kua ono karaka its six oclock 12
141 0600 - kua ono karaka its six oclock 12
142 0600 - ono karaka i te ata six oclock in the morning 12
143 0600 - ono karaka i te pō six oclock in the evening 12
144 0603 - kua muri tata iho i te ono karaka its just after six oclock 12
145 0615 - ā te hauwhā mai i te ono at quarter past six 13
146 0630 - kua haurua mai i te ono its half past six 13
147 0645 - i te hauwhā ki te whitu at quarter to seven 13
148 0700 - kua whitu karaka its seven oclock 13
149 0700 - kua whitu karaka its seven oclock 13
150 0700 - whitu karaka i te ata seven oclock in the morning 13
151 0700 - whitu karaka i te pō seven oclock in the evening 13
152 0705 - e rima meneti mai i te whitu five minutes past seven 13
153 0705 - e rima meneti mai i te whitu five minutes past seven 13
154 0710 - ā te tekau mai i te whitu at ten past seven 13
155 0710 - ā te tekau mai i te whitu at ten past seven 13
156 0715 - ā te hauwhā mai i te whitu at quarter past seven 13
157 0730 - kua haurua mai i te whitu its half past seven 14
158 0740 - i te rua tekau ki te waru at twenty to eight 14
159 0740 - i te rua tekau ki te waru at twenty to eight 14
160 0745 - i te hauwhā ki te waru at quarter to eight 14
161 0750 - e tekau meneti ki te waru its ten to eight 14
162 0750 - e tekau meneti ki te waru its ten minutes to eight 14
163 0755 - kua te rima ki te waru i te pō its five to eight in the evening 14
164 0755 - kua te rima ki te waru i te pō its five to eight in the evening 14
165 0800 - kua waru karaka its eight oclock 14
166 0800 - kua waru karaka its eight oclock 14
167 0800 - waru karaka i te ata eight oclock in the morning 14
168 0800 - waru karaka i te pō eight oclock in the evening 14
169 0815 - ā te hauwhā mai i te waru at quarter past eight 15
170 0830 - kua haurua mai i te waru its half past eight 15
171 0845 - i te hauwhā ki te iwa at quarter to nine 15
172 0855 - e rima meneti ki te iwa 5 minutes to nine 15
173 0857 - kua tata ki te iwa karaka its just about nine oclock 15
174 0900 - iwa karaka i te ata nine oclock in the morning 15
175 0900 - iwa karaka i te pō nine oclock in the evening 15
176 0900 - kua iwa karaka its nine oclock 15
177 0900 - kua iwa karaka its nine oclock 15
178 0903 - kua muri tata iho i te iwa karaka its just after nine oclock 15
179 0905 - e rima meneti mai i te iwa five minutes past nine 15
180 0905 - e rima meneti mai i te iwa five minutes past nine 15
181 0905 - e rima meneti mai i te iwa five minutes past nine 16
182 0915 - ā te hauwhā mai i te iwa at quarter past nine 16
183 0920 - rua tekau mai i te iwa twenty past nine 16
184 0930 - kua haurua mai i te iwa its half past nine 16
185 0940 - i te rua tekau ki te tekau at twenty to ten 16
186 0940 - i te rua tekau ki te tekau at twenty to ten 16
187 0940 - rua tekau ki te tekau twenty to ten 16
188 0945 - i te hauwhā ki tekau at quarter to ten 16
189 0950 - e tekau meneti ki te tekau its ten to ten 16
190 0950 - e tekau meneti ki te tekau its ten minutes to ten 16
191 0955 - kua te rima ki te tekau i te pō its five to ten in the evening 16
192 0955 - kua te rima ki te tekau i te pō its five to ten in the evening 16
193 1000 - kua tekau karaka its ten oclock 17
194 1000 - kua tekau karaka its ten oclock 17
195 1000 - tekau karaka i te ata ten oclock in the morning 17
196 1000 - tekau karaka i te pō ten oclock in the evening 17
197 1015 - ā te hauwhā mai i tekau at quarter past ten 17
198 1030 - haurua mai i tekau half past ten 17
199 1045 - i te hauwhā ki tekau mā tahi at quarter to eleven 17
200 1100 - kua tekau mā tahi karaka its eleven oclock 17
201 1100 - kua tekau mā tahi karaka its eleven oclock 17
202 1100 - tekau mā tahi i te ata eleven oclock in the morning 17
203 1100 - tekau mā tahi i te pō eleven oclock in the evening 17
204 1115 - ā te hauwhā mai i tekau mā tahi at quarter past eleven 17
205 1130 - haurua mai i tekau mā tahi half past eleven 18
206 1145 - i te hauwhā ki tekau mā rua at quarter to twelve 18
207 1200 - ā te poupoutanga o te rā at midday 18
208 1200 - kua tekau mā rua karaka its twelve oclock 18
209 1200 - kua tekau mā rua karaka its twelve oclock 18
210 1200 - kua waenganui pō its twelve oclock 18
211 18
212 18
213 18
214 18
215 18
216 18