Conversations - Negative Statements

From Me Pare Whanau
Jump to: navigation, search

about te reo

  • te reo is one of the official languages of new zealand
  • ncea = national certificate in educational achievement (new zealand)
  • nzqa = new zealand qualification authority
  • level 1 = year 10 (circa 15 yr old learners)
  • level 2 = year 11 (circa 16 yr old learners)
  • level 3 = year 11 (circa 17 yr old learners)
  • for details on te reo maori ncea achievement standards [goto nzqa.govt.nz]


te reo conversations - negative statements (12 sets of 12 terms)


id_no te reo english set_no
1 he whakakāhore some negatives 1
2 ai! i ahatia koe oh my! what happened to you? 1
3 anei kē taku no way! / forget that! 1
4 auare ake i failed! 1
5 auē taku hē heck, i'm sorry 1
6 auē taukuri ē oh dear 1
7 e hē wrong 1
8 e kao no 1
9 e mea ana koe so you say! / i disagree wholeheartedly! 1
10 e e oh 1
11 ehara no way! / forget that! 1
12 engari anō not so 1
13 engari mō tēnā no way! / never! 2
14 he aha kē what are you on about 2
15 he aha māu what do you want to know for? 2
16 he aha what? 2
17 he inati that's outrageous 2
18 hei aha atu mā wai who cares 2
19 hei aha tāu i totally disagree! 2
20 hei aha no way! / forget that! 2
21 i ahu tēnā mai i hea where did that come from? / not at all 2
22 i hē tāku i was wrong 2
23 kāhore he take o te there's no point, it's no use, useless. 2
24 kāo no 2
25 kaore ano kia oti it is not done 3
26 kāore anō no not yet 3
27 kāore pea perhaps not 3
28 kāore rawa no thanks 3
29 kāore no thank you 3
30 kātahi rā hoki goodness gracious 3
31 kei koa koe you're joking 3
32 kei riri mai mō taku hē my apologies for my mistake 3
33 kei riri mai my apologies 3
34 kua oti it is done 3
35 me mutu that will do 3
36 mō taku hē my mistake 3
37 nā wai hoki tēnā whakapae now, who told you that rubbish 4
38 nā wai tāu rubbish! / no way! 4
39 nā whai anō no wonder 4
40 nō hea hoki tāu where did you get that from 4
41 nō hea tāu rubbish! / no way! 4
42 taikiri, e kore impossible 4
43 te anuanu hoki still disgusting 4
44 tē aro i have no idea 4
45 te hōhā be boring, tiresome, bored, wearisome, fed up with 4
46 te mutunga mai o te hoha absolutely boring, fed up 4
47 tino hē atrocious 4
48 tino kore nei e ko atu it's absolutely impossible 4
49 wāna nei hoki you poor thing 5
50 5
51 5
52 5
53 5
54 5
55 5
56 5
57 5
58 5
59 5
60 5
61 6
62 6
63 6
64 6
65 6
66 6
67 6
68 6
69 6
70 6
71 6
72 6
73 7
74 7
75 7
76 7
77 7
78 7
79 7
80 7
81 7
82 7
83 7
84 7
85 8
86 8
87 8
88 8
89 8
90 8
91 8
92 8
93 8
94 8
95 8
96 8
97 9
98 9
99 9
100 9
101 9
102 9
103 9
104 9
105 9
106 9
107 9
108 9
109 10
110 10
111 10
112 10
113 10
114 10
115 10
116 10
117 10
118 10
119 10
120 10
121 11
122 11
123 11
124 11
125 11
126 11
127 11
128 11
129 11
130 11
131 11
132 11
133 12
134 12
135 12
136 12
137 12
138 12
139 12
140 12
141 12
142 12
143 12
144 12